Một thành viên của BBEmpire đã có 1 phát hiện thú vị. Tại cuối trang chủ của AppWorld, RIM đã đưa một hình ảnh về chiếc PlayBook truy cập vào AppWorld với BBM đã được cài đặt :-bd

Trên tấm hình đó, ta có thể thấy rõ đây không phải là thông tin qua Bridge, mà là bản BBM đã được cài đặt trên PlayBook (với nút Uninstall), và bản BBM này có version là 1.0.7

Không rõ đây chỉ là hình ảnh vui hay là RIM đã có 1 phiên bản Native BBM cho PlayBook?
Theo: BerryReview & BBEmpire

View more random threads: