Chúng ta đều biết Bold Touch

9900 đang là model rất HOT của RIM, và điều này được thể hiện rất rõ khi trên trang web của Vodafone UK đã thông báo, 9900 hiện đã hết hàng (out of stock). Và ít nhất phải 1 tháng nữa họ với có thể nhập được hàng về để bán. Điều đó chứng tỏ, RIM cũng đang hết hàng
Và cũng có 1 số tin đồn cho rằng Rogers hiện cũng đã hết 9900, và khách hàng được giới thiệu mua 9810 thay vì mua 9900.

Chúc mừng những ai đã mua được 9900 cho mình, và ai chưa có thì nhanh chóng mua ngay trước khi các nhà mạng khác cũng cháy kho nhé
Theo: CB

View more random threads: