Trên trang web của Amazon Wireless cũng có chương trình khuyến mãi cho những khách hàng của họ với Blackberry. Khách hàng sẽ có cơ hội sở hữu Bold 9900 từ nhà mạng AT&T chỉ với 1 xu. Có thể chương trình này cũng nằm trong chương trình khuyến mãi của AT&T khi bán Torch 9810 và 9860 cũng chỉ với giá 1 xu.


Theo: Amazon Wireless