BlackBerry Bold 9790 nên được Rogers cho ra mắt trong một hoặc hai tuần tới (nếu mọi việc diễn ra theo kế hoạch).Rogers chưa đề cập chính thức đến việc phát hành hoặc giá cả, nhưng các tờ bướm quảng cáo đã có tất cả các chi tiết.Theo đó Roger sẽ đưa ra giá bán như sau :

  • Hợp đồng 3 năm: $ 99,99 (nhưng bạn phải trả 45$/tháng cho cuộc gọi và dữ liệu data)
  • Hợp đồng 2 năm: $ 349,99
  • Hợp đồng 1 năm: $ 399,99
  • Không kèm hợp đồng: $ 449,99


Với mức giá này thì thấp hơn giá mà TELUS đưa ra . Chúng ta hãy chờ đợi Blackberry Bold 9790 được Rogers cho ra mắt trong vài ngày tới nhé.
Theo mobilesyrup

View more random threads: