RIM hôm nay công bố giải pháp BlackBerry Mobile Fusion - Thế hệ tiếp theo của Giải pháp dành cho doanh nghiệp hỗ trợ cả điện thoại BlackBerry, Android, iOS and các máy tính bảng.

BlackBerry ® Mobile Fusion giúp cho việc quản lý thiết bị di động nhanh hơn, dễ dàng hơn và có tổ chức hơn hơn bao giờ hết. Từ một giao diện thống nhất, có thể quản lý điện thoại BlackBerry, BlackBerry® PlayBook™ và các thiết bị sử dụng hệ điều hành Apple® iOS®2 và Google® Android™.

BlackBerry Mobile Fusion sẽ cung cấp các khả năng quản lý đối với các thiết bị di động như:
  • Asset management
  • Configuration management
  • Security and policy definition and management
  • Secure and protect lost or stolen devices (remote lock, wipe)
  • User- and group-based administration
  • Multiple device per user capable
  • Application and software management
  • Connectivity management (Wi-Fi(R), VPN, certificate)
  • Centralized console
  • High scalability

Xem chi tiết tại đây: http://www.blackberry.com/mobilefusion
Nguồn: Bloomberg

View more random threads: