BlackBerry DevCon Asia 2011 diễn ra tại Singapore vừa qua đã kết thúc trong sự tiếc nuối của nhiều lập trình viên khu vực châu Á bởi họ đã bỏ lỡ sự kiện tuyệt vời này. Thành viên Terrence T của trang BerryReview đã giúp chúng ta ghi lại một số đoạn video xuyên suốt DevCon và chia sẻ với chúng ta. Những đoạn video này là những bài phát biểu diễn ra trong DevCon Asia.

Terrence T đã luân phiên sử dụng BlackBerry Torch 9810, 9860 và BlackBerry PlayBook để quay các đoạn video này. Do đó nếu bạn thấy video có những đoạn bị giựt, tuy nhiên, hình ảnh thu được khá rõ với những thiết bị mà Terrence T sử dụng.

Hãy bắt đầu theo dõi nội dung các đoạn video:

Thông báo ra mắt BlackBerry 10 SDK và điểm qua những đặc điểm nổi bật của nó

<div><iframe width="600" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Cgo86BA8158?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe>

Xem từ điện thoại di động: LINK


Trình diễn sức mạnh của điện thoại thông minh BlackBerry

<div><iframe width="600" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/s4cQpjA_kl4?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe></div>

Xem từ điện thoại di động: LINK

[Giới thiệu BlackBerry Jam

<div><iframe width="600" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/KG6F9COYDCk?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe></div>

Xem từ điện thoại di động: LINK


BlackBerry Hackathons giúp các nhà phát triển trong việc phát triển các ứng dụng của họ như thế nào

<div><iframe width="600" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/pe6i2J4NtVQ?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe></div>

Xem từ điện thoại di động: LINK


Giới thiệu và sử dụng NFC trên điện thoại thông minh BlackBerry OS7 & tiềm năng của nó

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=JYu4r-a3ne0[/youtube]

Xem từ điện thoại di động: LINK

<div><iframe width="600" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/tt3dvhWf6Ek?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe></div>

Xem từ điện thoại di động: LINK


Việc sử dụng BlackBerry WebWorks SDK, giai đoạn 3D và dễ dàng đưa các ứng dụng Android lên BlackBerry OS10

<div><iframe width="600" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/ZWEHpF6Dyps?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe></div>

Xem từ điện thoại di động: LINK

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=tPYthYW-Ozo[/youtube]

Xem từ điện thoại di động: LINK


Và cuối cùng, RIM giới thiệu tất cả các trò chơi khác nhau có sẵn trên BlackBerry Playbook

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=m6IEu-wXK_s[/youtube]

Xem từ điện thoại di động: LINK</div>

Nguồn: BerryReview