[align=justify]Rất nhiều người xem thị trường Mỹ như là một thước đo cho sự thành công của RIM. Có thể nói thị trường Mỹ chiếm phần lớn nhưng không phải là phần duy nhất để đo lường sự thành công của RIM. Thực tế là RIM rất phổ biến trong các phần khác của thế giới, và Ấn Độ nằm trong số này.

Theo The Financial Express, một ấn phẩm từ Ấn Độ, thương hiệu BlackBerry được bình chọn là thương hiệu đầy khát vọng thứ hai tại nước này. Với 8.46% số lượng bình chọn chỉ sau Samsung với 10.95% số lượng bình chọn. BlackBerry đứng ở vị trí thứ hai trước các đối thủ cạnh tranh là Apple và Nokia. Nếu tách riêng mảng điện thoại của Apple thì thương hiệu iPhone còn đứng ở vị trí thấp hơn cả Nokia.[/align]

source

View more random threads: