Thời gian trước, RIM đã từng giới thiệu về Blackberry Tag, nhưng không cung cấp chi tiết về nó. Đến nay, thì NFC vẫn không hoạt động trên HĐH OS7.0. Với OS7.0, blackberry chỉ có thể đọc thẻ NFC. Nhưng với OS7.1, những tính năng của Blackberry Tag mới thực sự được phát huy như việc chia sẻ dữ liệu thông qua một kết nối Bluetooth nhanh chóng và an toàn. Dưới đây là một số tính năng có trên Blackberry Tag:
* Kết nối với mọi người dùng BBM
* Chia sẻ thông tin liên lạc
* Chia sẻ nội dung từ ứng dụng đa phương tiện
* Chia sẻ nội dung bằng giọng nói
* Chia sẻ tài liệu với Documents To Go®
* Chia sẻ liên kết web từ Brower
* Dễ dàng tạo một kết nối Bluetooth
* Trao đổi các tập tin
Ngoài ra, RIM cũng công bố chi tiết về tính bảo mật của Blackberry Tag, mặc định NFC sẽ được tắt khi máy khóa hay màn hình tắt.
* Mặc định, máy sẽ hiện một thông báo việc xác nhận hay không khi cố gắng gửi hoặc nhận dữ liệu bằng cách sử dụng Blackberry Tag. Chúng ta cũng có thể vô hiệu hóa việc thông báo này.
* Có thể vô hiệu hóa việc chia sẻ dữ liệu khi màn hình tắt, ngăn chặn những kết nối không cần thiết khi để thẻ cùng điện thoại Blackberry hoặc khi bị mất/hay bị đánh cắp điện thoại.
* Sử dụng mã hóa AES-256 qua Bluetooth giúp việc chia sẻ dữ liệu một cách an toàn
Với những tính năng và tính bảo mật trên, Blackberry Tag thực sự là cập nhật đáng giá trên HĐH OS7.1. Xem video để có thể hiểu hơn Blackberry Tag làm việc như thế nào:

<div><iframe width="600" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/gBflqPKzKrs?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe>
(Xem trên BB)</div>

Theo: Berryreview

View more random threads: