Nghe Jeff Gadway chia sẻ về PlayBook OS 2.0, phần nào chúng ta đã đoán được sự xuất hiện các công cụ hỗ trợ tiên đoán từ quen thuộc được sử dụng khi soạn thảo văn bản. SwiftKey X là một dạng bàn phím bên thứ ba rất phổ biến trên Android và bàn phím ảo mới trên PlayBook OS2 có cách diễn đạt và tiên đoán từ ngữ tương tự. Ví dụ như với tên của Phil Collins và Ben Medlock (CTO SwiftKey).Không có tin tức nào đề cập đến việc SwiftKey X được tích hợp vào Playbook nhưng rõ ràng chúng ta đã thấy sự xuất hiện của nó trên bàn phím ảo của Playbook chứ không phải là bàn phím đầy đủ SwiftKey X, nên vấn đề chỉ đơn giản là không cần thiết phải có một văn bản nào đề nhận được sự cho phép để sử dụng nó. Tuy nhiên, điều đáng quan tâm đó là, có vẻ như SwiftKey X chỉ là sự mở đầu cho những dự án khác với công ty mẹ của ứng dụng TouchType Ltd và cốt lõi của vấn đề chính là công cụ tiên đoán mà họ xây dựng.

Những khả năng mà SwiftKey X đem lại:

  • Superior prediction performance - Hiệu suất dự đoán khoảng 84% số từ được dự đoán trong vòng hai hoặc ít hơn hai ký tự
  • Intelligent next word prediction - Dự đoán thông minh từ tiếp theo: gần 1/3 các từ tiếp theo được dự đoán mà không đòi hỏi có bất kỳ mục nhập ký tự nào.
  • Dynamic learning and personalization - Sự linh động cho nhu cầu học tập và cá nhân - dự đoán nhanh chóng phù hợp với thói quen viết và từ vựng cá nhân thường dùng.
  • Mistyping correction - Sửa lỗi đánh chữ - giảm tỷ lệ lỗi phát sinh khi nhập ký tự đầu vào trên bàn phím điện thoại di động
  • Dual-language predictions - Bàn phím đầu tiên của thế giới cho phép nhập văn bản bằng hai ngôn ngữ cùng một lúc
  • Fast-growing language coverage - Công nghệ cho phép hỗ trợ cho các ngôn ngữ mới được triển khai nhanh (14 Jan '11)


Nguồn: BerryReview

View more random threads: