Một tuần bận rộn của RIM cũng như của anh em BBers, phần mềm cập nhật liên tục. Ngay sau BlackBerry Bridge nâng cấp là OS 2.0 cho PlayBook ra mắt, tiếp đến là FaceBook v2.2.1.7 cho PlayBook, BBM cập nhật v6.1.0.70, BDM for MAC, rồi FaceBook cho BlackBerry v3.0.0.6 và bây giờ là Twitter v3.0.0.11 :-o

Những tính năng mới được đưa vào bản Twitter v3 này bao gồm:
  • Tích hợp với BBM
  • Giao diện mới
  • Hỗ trợ Twitter Photo Service
  • Tự động tạo link rút gọn
  • Promoted Tweets: sẽ có dòng Promoted by xxx ở cuối
  • Cải thiện việc thông báo (Notifications) cho người dùng Wi-fi

Và hiện tại, bản này chưa phải chính thức, nên bạn nào muốn dùng thì vào Beta Zone: http://blackberry.com/beta để tải về nhé. Lưu ý: cần có tài khoản ở đó mới có thể tải về được, và khi tải về RIM sẽ tự động gửi keycode kích hoạt cho bạn vào email đăng ký.

Một vài hình ảnh:
  • Tích hợp với BBM
  • Promoted Tweets

View more random threads: