Theo Quyết định số 2088/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân tỉnh An Giang về kế hoạch Phát triển lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh có nhấn mạnh vào việc Phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa - tín ngưỡng, di tích lịch sử - tôn giáo, đây là một trong những con đường lớn Khai mở ngành du lịch của địa phương. Tuy nhiên, hiện nay du lịch văn hóa tâm linh An Giang là mới chỉ dừng lại ở việc hành hương, chiêm bái, tham quan các điểm đến gắn với yếu tố linh thiêng, tín ngưỡng, mà chưa tạo được những trải nghiệm văn hóa thật sự, chưa mang lại sự thỏa mãn về mặt tinh thần cho du khách. Do đó, sản phẩm du lịch văn hóa tâm linh còn thiếu hấp dẫn, chưa có điểm nhấn riêng.

Đọc về An Giang miền sông nước tại đây
Theo thống kê, lượng khách tới thăm các điểm di tích văn hóa tâm linh ở địa phương hằng năm tương đối ổn định, song đa phần chỉ diễn ra vào thời điểm lễ hội, tức là do sức hút của mùa lễ hội, chứ không phải do kích cầu du lịch. Chính tính mùa vụ của hoạt động du lịch tâm linh thời gian qua dẫn đến tình trạng quá tải, “cầu” vượt “cung” kéo theo nhiều hệ lụy, như các nhu cầu của khách không được thỏa mãn đầy đủ, chất lượng dịch vụ du lịch không tương ứng, trong khi giá cả dịch vụ bị lợi dụng đẩy cao. Bên cạnh đó là những tác động xấu tới môi trường du lịch, vấn đề bảo đảm an toàn, an ninh cho du khách. Vì vậy, cần có sự thay đổi, Khai mở về mặt nhận thức, tư duy trong việc sử dụng các tiềm năng về du lịch văn hóa tâm linh hiện nay tại địa phương, trong đó chú trọng đến việc khai thác toàn diện các tiềm năng hiện có, không đơn thuần dừng lại ở việc khai thác những mặt nổi; đồng thời không chỉ tập trung sử dụng vào một thời điểm hay mùa vụ nhất định mà có thể tìm tòi sử dụng quanh năm.
Khai mở du lịch tâm linh là Mở rộng một lĩnh vực tổng hợp, đòi hỏi sự tham gia góp sức của nhiều bên, bao gồm cả sự đầu tư của Nhà nước, chính quyền địa phương, các đơn vị lữ hành và người làm du lịch tại các điểm tâm linh. Để mở rộng chất lượng dịch vụ du lịch, địa phương cần có chính sách khuyến khích các doanh nghiệp, các nhà đầu tư cùng tham gia Phát triển du lịch tâm linh, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa các doanh nghiệp, giữa các địa phương, và giữa địa phương với doanh nghiệp. bên cạnh đó, chính quyền địa phương cần mở rộng nhận thức, tính chuyên nghiệp của đội ngũ thuyết minh viên, hướng dẫn viên và những người tham gia vào quá trình cung cấp dịch vụ du lịch trên cơ sở gắn kết sự Khai mở du lịch với lợi ích cộng đồng, chú trọng vào việc khai thác các loại hình du lịch tâm linh mang tính cộng đồng, từ đó giúp du khách có những trải nghiệm mới nhất là trong việc khám phá nội tâm tinh thần của bản thân. Chính quyền địa phương cần thắt chặt công tác quản lý, khai phóng công tác tuyên truyền và đẩy mạnh hoạt động quảng bá hình ảnh du lịch, sản phẩm du lịch địa phương.
Chính quyền địa phương cần thành lập trung tâm đặt vấn đề du lịch linh thiêng. hành động của trung tâm nhằm góp phần xây dựng xây dựng các sản phẩm du lịch linh thiêng, con đường thị trường khách, quảng bá và tiếp thị hình ảnh du lịch địa phương, đặc biệt là du lịch tâm linh.
Du lịch văn hoá chùa chiền đang hướng tới sự Phát triển bền vững, đóng góp vào sự tăng trưởng chung của ngành du lịch cũng như đóng góp vào quá trình Mở rộng kinh tế - xã hội của tỉnh. Đây là một trong những loại hình du lịch có thế mạnh của du lịch An Giang.
Xem thêm về du lịch núi Cấm An Giang để biết thêm về du lịch ở tỉnh đã phát triển như thế nào.