Hệ thống trường do nhà nước chủ quản, Trường dân lập
o Trường dân lập có số lượng người học tại trường ít hơn trường nhà nước lập. Mỗi trường tư có khoảng vài nghìn sinh viên, và sinh viên được quan tâm tốt hơn.
o Hầu hết các trường nhà nước thuộc loại lớn, có trên 30.000 người học tại trường. Các trường đại học tại Mỹ có thể phân chia làm 4 loại (theo cách phân chia của IVCE).
 Loại A & B: Nội dung học kỳ học ở mức độ cao. Ví dụ như Yale Univ, Harvard Univ, Princeton Univ, Univ of Cali - Berkeley, Stanford Univ, MIT. Trong hệ thống trường do nhà nước chủ quản thường thì mỗi tiểu bang chỉ có 1 hoặc 2 trường loại A & B. Tuy nhiên có một số tiểu bang có nhiều trường loại A & B như tiểu bang Cali với hệ thống University of California có 9 trường thuộc loại tốt, ngoài ra còn có Stanford University, California Institute of Technology..
Theo dõi việc cố vấn học thuật cho sinh viên du học Mỹ bạn sẽ hiểu hơn về việc du học của sinh viên người nước ngoài đến Mỹ.

 Loại C: Nội dung học kỳ học ở mức độ trung bình. Mỗi tiểu bang có rất nhiều trường loại này. Ví dụ như hệ thống Cali State University có 23 trường, hệ thống CUNY của New York có 11 trường...UT Houston, Cali State Univ, Connecticut State Univ, CUNY.
 Loại D:Mỗi tiểu bang có rất nhiều trường loại này. Đối tượng học là người lớn tuổi, học chậm, người nước ngoài mới nhập cư, người theo học nước ngoài du học
• Tiền đóng học
o Lệ phí của trường đại học tư luôn cao hơn trường nhà nước gấp 3-5 lần. Lệ phí trường nhà nước khoảng 6.000 USD/học toàn phần/năm cho học viên trong tiểu bang. Trong khi đó, Lệ phí của trường tư khoảng 20.000-30.000 USD.
o Đối với trường do nhà nước chủ quản, Tiền đóng học cho sinh viên ngoại quốc khoảng gấp 3 lần so với sinh viên trong tiểu bang. Đối với Trường dân lập, Tiền đóng học cho mọi người (kể cả sinh viên ngoại quốc) là giống nhau.
o Các trường có Lệ phí rẻ thường tập trung ở tiểu bang Cali hay và miền Nam Mỹ. Ngoài ra, Học phí của trường Community College khoảng 1.000 USD học toàn phần/năm cho người học tại trường trong tiểu bang.
o Phổ thông trung học: tại các trường công lập lập hoặc tư thục với Học phí từ 12,000usd/ năm trở lên;
o Cao đẳng cộng đồng: học 02 năm cao đẳng sau đó chuyển tiếp 02 năm lên Đại học để lấy bằng cử nhân, dành cho học sinh hết lớp 11 trở lên. Lệ phí chỉ bằng 1/2 Học phí đại học;

o Đại học công lập và tư thục: người theo học lựa chọn trên 200 trường công lập ty là đại diện, với Lệ phí từ 12,000usd/ năm trở lên.
o Thực tập sinh hưởng lương và miễn 100% Tiền đóng học khóa Thạc Sỹ: chỉ áp dụng với người theo học đăng kí du học tại công ty Đức Anh vào Marshall niversity. Thực chi của sinh viên chỉ còn là 3000usd/ năm cho Nội dung năm học.
o Giao lưu văn hóa: 100% học sinh của Đức Anh năm học 2007- 2008 nhập học an toàn, thành công tại US

o Học bổng 20- 80% Tiền đóng học tại các trường: McNeese State university, Western Kentucky university, West Texac A & U university…

View more random threads: