Các vật liệu được dùng trong xây dựng phải chống chịu được mưa, gió, bão, chống ăn mòn, oxy hóa. Khuyến khích sử dụng các thiết bị công nghệ cao

Xây dựng nhà màng, nhà kính ứng dụng công nghệ cao, mở ra triển vọng mới trong sản xuất nông nghiệp ở Bắc Ninh.


Sở NNN- PTNT tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Hướng dẫn xây dựng nhà lưới, nhà kính, nhà màng đối với các tổ chức, cá nhân đầu tư vào sản xuất nông nghiệp theo chủ trương hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tag: phầm mềm tính diện tích nhà kính

Hướng dẫn này áp dụng trong việc xây dựng và thẩm định hồ sơ hỗ trợ theo Nghị quyết 147/2018/NQ-HĐND, ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy định hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu xây dựng nhà lưới, nhà màng, nhà kính trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, việc xây dựng nhà lưới, nhà kính, nhà màng trồng rau, hoa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và sử dụng các quy trình canh tác tiên tiến nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm và hiệu quả sử dụng đất, giảm thiểu rủi ro trong quá trình sản xuất, góp phần bảo vệ môi trường, đảm bảo cho sự phát triển nền nông nghiệp bền vững của tỉnh.

Yêu cầu đặt ra là các nhà lưới, nhà kính, nhà màng được xây dựng phải chắc chắn, kiên cố, an toàn, phù hợp với điều kiện của từng loại cây trồng, linh hoạt trong việc điều tiết các yếu tố ngoại cảnh. Cần kết hợp với việc sử dụng nguồn cây giống đảm bảo chất lượng và quy trình canh tác phù hợp.

Các vật liệu được dùng trong xây dựng phải chống chịu được mưa, gió, bão, chống ăn mòn, oxy hóa. Khuyến khích sử dụng các thiết bị công nghệ cao, tự động hóa vào quá trình xây dựng và sản xuất nhà lưới, nhà màng, nhà kính. Tag: ky thuat nuoi tom the

Theo khuyến nghị của Sở NN- PTNT Bắc Ninh, nhà lưới, nhà kính, nhà màng được xây dựng tại vị trí có khoảng cách an toàn với nguồn gây ô nhiễm hoặc có mối nguy gây ô nhiễm; sử dụng nguồn nước đảm bảo theo tiêu chuẩn quy định, đáp ứng đủ cho sản xuất; thuận tiện về giao thông và phù hợp với quy hoạch của địa phương.

Có hệ thống thoát nước tốt, đảm bảo các cây trồng không bị ảnh hưởng do ngập úng. Khung nhà, lưới, kính, màng che phủ phải được lựa chọn phù hợp về chất liệu, vật liệu, kết cấu, đảm bảo bền vững, chống chịu được với điều kiện thời tiết bất lợi, sử dụng được lâu dài, tiết kiệm chi phí đầu tư.

Cần trang bị hệ thống điều tiết ánh sáng, nhiệt độ, ẩm độ (đất, không khí) theo hướng bán tự động hay tự động hoàn toàn, phù hợp với yêu cầu của từng loại cây trồng và giai đoạn sinh trưởng phát triển của cây.

Theo chỉ đạo, Phòng Khoa học - Kỹ thuật, Sở NN- PTNT Bắc Ninh có trách nhiệm chủ trì triển khai thực hiện hướng dẫn, theo dõi kết quả và tổng hợp tham mưu đề xuất sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn.

Chi cục Trồng trọt và BVTV, Trung tâm Khuyến nông và Phát triển nông nghiệp công nghệ cao tỉnh triển khai tuyên truyền hướng dẫn để các xã, chủ trang trại, hộ gia đình biết; giới thiệu các mô hình nhà lưới, nhà kính, nhà màng có hiệu quả để nhân rộng ra sản xuất. Tổng hợp kết quả thực hiện và tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung hướng dẫn cho phù hợp với tình hình thực tế. Tag: nuôi tôm thẻ

Hướng dẫn hết hiệu lực ngay sau khi Bộ NN- PTNT ban hành văn bản quy định về nhà lưới, nhà kính, nhà màng sản xuất nông nghiệp hoặc có văn bản khác thay thế.

Nguồn: 2lua.vn/article/huong-dan-xay-dung-nha-luoi-nha-mang-nha-kinh-5e226c4a425cc5a34b2da828.html