trước hết và quan trọng nhất, Ethereum cho phép các nhà phát triển xây dựng và khai triển các vận dụng phi giao hội. Hơn nữa, bất kỳ dịch vụ tụ họp mua ban eth nào cũng có thể được phân cấp bằng nền móng Ethereum. Tiềm năng của nền tảng Ethereum để xây dựng các ứng dụng không bị giới hạn bởi bất kỳ thứ gì khác ngoài sự sáng tạo của người sáng tạo.
Các vận dụng phân cấp có tiềm năng thay đổi mối quan hệ giữa các tổ chức và đối tượng của họ hoàn toàn. Nhưng ngày này có rất nhiều dịch vụ tính chi phí hoả hồng chỉ đơn giản là cung cấp dịch vụ ký quỹ và nền móng cho người dùng để giao dịch hàng hóa và dịch vụ. Mặt khác, Blockchain’s của Ethereum có thể cho phép khách hàng theo dõi nguồn gốc sản phẩm họ đang mua, trong khi việc thực hiện hiệp đồng sáng ý có thể bảo đảm giao tiếp an toàn và mau chóng cho cả hai bên mà không có bất kỳ trung gian nào.


Nơi bán đồng eth nhanh chóng tại hcm

Bản thân công nghệ Blockchain có tiềm năng cách mệnh hóa các dịch vụ dựa trên web cũng như các ngành công nghiệp có thực tại hợp đồng được thiết lập lâu dài. thí dụ, một ngành bảo hiểm ở Mỹ sở hữu hơn 7 tỷ đô la tiền bảo hiểm nhân thọ, có thể được phân phối lại một cách công bằng và minh bạch bằng cách sử dụng Blockchain. Hơn nữa, với việc thực hiện hợp đồng sáng ý, khách hàng có thể đơn giản gửi yêu cầu đền bù bảo hiểm của họ trực tuyến và nhận thanh toán tự động tức tốc, phê chuẩn yêu cầu của họ đáp ứng tất cả các tiêu chí bắt buộc.Về cơ bản, Ethereum Blockchain có khả năng đưa các nguyên tắc cốt lõi của nó – tin cậy, sáng tỏ, bảo mật và hiệu quả – vào bất kỳ dịch vụ, doanh nghiệp hoặc ngành nào.

Ethereum cũng có thể được sử dụng để tạo ra các công ty tự quản phân cấp (DAO), hoạt động hoàn toàn sáng tỏ và độc lập với bất kỳ sự can thiệp nào, không có một nhà lãnh đạo đơn lẻ. DAO được chạy bằng mã lập trình và một hội tụ các hiệp đồng sáng ý được viết trên Blockchain. Nó được thiết kế để loại bỏ sự cấp thiết cho một người hoặc một nhóm người trong sự kiểm soát hoàn toàn và tụ hợp của một doanh nghiệp.

DAO được sở hữu bởi những người đã mua thẻ. bên cạnh đó, tin bitcoin mới nhất số lượng mã được mua không tương đương với cổ phần và quyền sở hữu cổ phần. Thay vào đó, mã thông báo là những đóng góp cung cấp cho những người có quyền biểu quyết.

Những ưu điểm của Ethereum
Ethereum nền móng vận dụng được ích lợi từ tất cả các tính chất của công nghệ Blockchain mà nó chạy trên. Nó hoàn toàn miễn nhiễm đối với bất kỳ sự can thiệp của bên thứ ba nào, có nghĩa là tất cả các áp dụng phi giao hội và DAO được triển khai trong mạng chẳng thể được kiểm soát bởi bất kỳ ai.


Bất kỳ mạng Blockchain nào được hình thành xung quanh một nguyên tắc nhất trí, có tức thị tất cả các nút trong hệ thống cần phải đồng ý về mọi thay đổi được thực hiện bên trong nó. Điều này giúp loại bỏ khả năng gian lận, tham nhũng và giả mạo.Toàn bộ nền tảng được phân cấp, có tức thị không có điểm độc nhất nào. Do đó, tất cả các vận dụng sẽ luôn luôn trực tuyến và không bao giờ tắt. Hơn nữa, bản tính phi tập hợp và an ninh mật mã làm cho mạng Ethereum được bảo vệ tốt khỏi các cuộc tấn công và các hoạt động gian lậu có thể xảy ra.

Nhược điểm của Ethereum
mặc dầu thực tại rằng các giao kèo sáng ý có tức thị để làm cho mạng lưới chống lỗi. Nhưng Luôn luôn có chỗ do lỗi của con người, và bất kỳ sai lầm nào trong tiền điện tử có thể bị khai khẩn. Nếu điều đó xảy ra, không có cách trực tiếp để ngăn chặn một cuộc tấn công của hacker hoặc khẩn hoang review ico sai trái nói trên. Cách duy nhất có thể làm như vậy là đạt được sự đồng thuận và viết lại một mã cơ bản. tuy nhiên, điều này hoàn toàn trái ngược với bản chất của Blockchain, vì nó được cho là một sổ cái chẳng thể thay đổi và bất biến.


“The DAO,” là tên của một dự án DAO cụ thể được phát hành vào ngày 30 tháng 4 năm 2016, đã bị tấn công và hơn 3,6 triệu thẻ Ether bị móc túi từ nó. Kẻ tấn công đã khẩn hoang một “lỗi gọi đệ quy” trong mã, về cơ bản chỉ rút tiền từ DAO thành một “mã con DAO”, có cấu trúc giống như DAO. Việc mất một lượng lớn tài trợ của DAO không phải là kết quả duy nhất của cuộc tấn công, vì nó cơ bản làm giảm niềm tin của người dùng trong toàn bộ mạng Ethereum.

View more random threads: