Để có một kịch bản tốt cho event, người viết kịch bản nên phải có đầu óc khoa học và hình dung tốt. Kịch bản đòi hỏi phải thể hiện được những ý tưởng chủ đạo của event, triển khai những ý tưởng ấy thật chi tiết. Bắt đầu của chuỗi quá trình ấy là lập đa số kế hoạch và triển khai những kế hoạch ấy.

Hiện nay có không hề ít loại hình event khác nhau, mỗi loại hình điều có các kịch bản riêng biệt, kịch bản được chọn có thể dễ dàng thay đổi khi có nhu cầu, để phù hợp vơi hoàn cảnh, tính chất của sự kiện ấy.
tổ chức sự kiện tổng kết cuối năm
Thông thường những sự kiện planner là các người thực hiện những chương trình này. Kịch bản bao gồm hai phần là tổng thể và chi tiết. Với kịch bản tổng thể bao gồm đa số nội dung chung như bên cung ứng vật tư, thiết bị, địa điểm hay là các hạng mục khác, còn kịch bản chi tiết là các nội dung cụ thể như lời dẫn của MC, phẩn mở đầu, văn từ khi phát biểu,... Sau đây chúng tôi sẽ miêu tả cho đa số bạn một vài kịch bản để bạn tham khảo nha:

event tổng kết cuối năm

đa số nội dung chính của event này là: Thứ tự, thời gian, địa điểm, những nội dung chính, đa số nội dung chi tiết, âm thanh, ánh sáng,...

event khai trương

Với event này cũng bao gồm đa số nội dung tổng thể như trên nhưng bỏ hạng mục ánh sáng.

sự kiện truyền hình trực tiếp

sự kiện này có lượng người xem rất lớn, tại vì vậy đa số nội dung nên phải được chuẩn bị thật kỹ và được tập duyệt trước nhiều lần trước khi event diễn ra. những nội dung công việc được phân công chi tiết cho từng người, thời gian tổ chức và kết quả cần làm được.

sự kiện dài ngày
công ty tổ chức tất niên
Với sự kiện này thì có đặt thù riêng là thời gian diễn ra event khá dài, có thể là một tuần hoặc là một tháng. Kịch bản tổng thể bao gồm: Số thứ tự, Thời gian, Nội dung, Chi tiết, Ghi chú để ghi lại đa số hoạt động chính và diễn giải sơ lược. Kịch bản này được trình bày chi tiết qua các ngày, được gửi cho khách hàng tham gia biết được những nội dung từng ngày theo lịch trình.

Nói tóm lại để thực hiện một sự kiện hoàn hảo thì kịch bản được thể hiện càng chi tiết càng tốt nhất, cân đối thời lượng chương trình thật phù hợp. Nội dung kịch bản càng rõ ràng thì mức độ nguy cơ thất bại, cháy giáo án của bạn càng giảm đi đáng kể, điều này tạo ấn tượng tốt nhất cho khách hàng tiềm năng tham dự event. Khi ấy bạn chỉ nên bám sát theo chương trình đã có sẵn mà thôi.