Tiên Thiên! Chu Tước đại lục giàu có 1688 alibaba nhất vang danh đại đế chi khố, ở ngân nga năm tháng trung, vẫn là lần đầu tiên hiện ra trên đời nhân diện tiền, một cỗ trầm trọng đế uy nhất thời đập vào mặt mà đến, ép tới không khí kẽo kẹt rung động...
Một vòng thanh u Thủy Quang bao phủ mua hàng trung quốc tại đây vĩ đại kiến trúc thượng, dưới ánh mặt trời phiếm màu bạc thải Quang Huy! Tăng thêm đại đế bí khố tôn quý cùng thần bí!


Là kết giới!
Bảo hộ đế khố kết giới! Do Như Nguyệt luân giống nhau đem theo bàng bạc nhập hàng Trung Quốc Thủy Quang!
Bị trăng tròn bao phủ kiến trúc giống như là có sanh mệnh một loại, cho ánh sáng mặt trời chiếu ở chủ điện thượng quăng xuống trong bóng mờ, không ngừng sanh trưởng đặt hàng quảng châu nhanh bước phát triển mới phòng ốc cùng sườn điện...
Cung điện ở sanh trưởng, Tiên Thiên đế khố chiếm mặt đất tích không ngừng khuếch đại! Hướng cự vật một loại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cất cao thành lớn.Hội sanh trưởng! Hảo tinh diệu kiến trúc!
Liền ngay cả một ít đoan bộ tàn viên vận chuyển hàng Quảng Châu đều ở sanh trưởng, này bong ra từng màng loang lổ tường nước sơn phảng phất ở bị một cái vô hình mạnh tay tân đồ thượng vệt sáng, nạm vàng trụy ngọc, lặp lại huy hoàng!
- Này... Này toàn bộ bí khố, sẽ không là một cái to lớn ma động huyễn khí đi!- Trong đám người mua hàng tmall cũng sảm tạp phong thân rèn đi lão khí sư, này đó ánh mắt sắc bén lão khí sư nhóm liếc mắt một cái liền nhìn ra Tiên Thiên bí khố vi diệu chỗ!Ma động cơ giới cùng phụ ma huyễn khí vốn chính là giá trị xa xỉ bảo vật.
Nhưng là đem một tòa vĩ đại thành trì chuyển hàng trung quốc về việt nam đều làm thành ma động huyễn khí...
Quang là muốn nhất tưởng đã kêu nhân kinh mạch đi ngược chiều, đây là loại nào nghịch thiên danh tác? Cũng chỉ mua hàng trung quốc có Tiên Thiên loại này đại đế trung đồ điên, mới có bực này tài phú! Bực này thực lực... Bực này điên cuồng ý niệm!


Liền ngay cả tuyết thiên thu, lôi Ngự Thiên chờ Thánh vương cấp nhân vật cũng không từ tự chủ order taobao há miệng lớn... Đây chính là liên bọn họ đều chưa bao giờ gặp qua nghịch thiên xa hoa!
Mọi nơi đều là đổ hấp lãnh khí thanh âm!
- Xem a! Xem a! Kia chủ nhập hàng alibaba điện phía trên có vật sống!- Trong đám người đột nhiên có người hoảng sợ kêu lên tiếng đến!
Quả nhiên! Thật sự có vật sống ở Tiên Thiên đế khố phía trên!