Là người mang lại cho bạn nhiều lợi nhuận "tư vấn mua máy chạy bộ tại nhà để ho mua ngay sản phẩm nhất và cũng có nhiều khả năng nhất để trở thành khách hàng thiện cảm. Khi phân chia khách hàng theo cách này, bạn có thể phát triển các chiến lược hợp lý và mang tính kinh tế đúng đắn để cải thiện mối quan hệ với khách hàng. Chẳng hạn máy chạy bộ chính hãng, nhiều ngân hàng bán lẻ đã rất nỗ lực duy trì và phục vụ tốt hơn những khách hàng có khả năng sinh lợi nhất cho họ. Nhưng liệu họ có thể bỏ ra những khoản đầu tư cần thiết? Nếu chỉ tập trung máy tập chạy bộ gia đình vào sự phản hồi chung chung đến từ những khách hàng mang lại lợi nhuận bên lề, họ có thể kết luận rằng các khoản đầu tư lớn là không thể chấp nhận.

Nhưng khi phân chia khách hàng dựa trên khả năng sinh lợi, họ sẽ thấy rằng các loại máy chạy bộ tại nhà việc đầu tư cải thiện trải nghiệm và xem thêm của khách hàng quen thuộc sẽ mang lại lợi nhuận cao. Hãy nhớ rằng mục đích của việc điều tra NPS không phải chỉ xác định thái độ của khách hàng, mà là xác định những hành vi rõ ràng và có thể đo lường. Bạn muốn biết chính xác có bao nhiêu khách hàng thiện cảm, vô cảm và phản cảm, cũng như những con số này biến đổi máy chạy bộ điện hay cơ tốt hơn như thế nào qua thời gian? Như vậy, không thể chỉ dựa vào một nhóm khách hàng nhỏ; bạn cần một lượng mẫu lớn, hay tốt hơn hết là cả một bản điều tra dân số. Đồng thời bạn cần đạt được tỷ lệ phản hồi cao để đảm bảo độ tin cậy.


Tại Enterprise, tỷ lệ phản hồi của khách hàng qua điện thoại đạt tới 95%. Bảng hỏi trước giao dịch của HomeBanc đạt tỷ lệ phản hồi là 70%. Theo kinh nghiệm tư vấn máy chạy bộ điện online qua https://thethaotaiphat.vn/may-chay-bo-hang-nao-tot-nhat, ở đây có một nguyên tắc quan trọng: nếu tỷ lệ phản hồi phiếu điều tra thấp hơn 65%, điều đó có nghĩa bạn không có được đầy đủ phản hồi từ phía khách hàng. Trong trường hợp kinh doanh, việc thu thập đầy đủ phản hồi từ khách hàng về "máy chạy bộ đơn năng cốt lõi càng đặc biệt khó khăn. Bạn phải thăm dò những người ra quyết định và người ảnh hưởng tới việc mua bán.

Phương pháp hữu hiệu là thuê một nhân viên trong cửa hàng máy chạy bộ điện nhập khẩu để xác định sự pha trộn thích hợp của người phản hồi trong ban điều hành và đội tiên phong. Tiền vệ này có thể đảm bảo rằng thông tin được cập nhật vẫn có thể sử dụng khi những người này thay đổi công việc hoặc trách nhiệm. Các e-mail hoặc gọi cách sử dụng máy chạy bộ được gửi đến danh sách khách hàng ngẫu nhiên có thể hữu ích với một số dự án nghiên cứu, song nó không thể cung cấp nền tảng cho NPS đáng tin cậy. Một lần nữa, tỷ