Bác nào biết ở HN có thể thay chip flash cho 7290 được không? Máy e bị lỗi 411 hi vọng thay flash sẽ có thể thay đổi tình hình.
Cám ơn