Tình hình là con 8320 đang bị hỏng IC xạc, cần mua xác 8320 còn chân xạc sử dụng được để thay...Ae nào có xin liên hệ SĐT 0913449672. (alo hoặc sms). Thanks!