Do một lần mở máy ra vệ sinh.nên vô tình làm gẫy 1 chân tiếp xúc wifi(.(Chỗ tiếp xúc với sườn 91).Các bạn cho mình hỏi chỗ nào sữa cái vụ này ko..giá cả thế nào/khoảng bao lâu la lấy đc máy/mih cảm ơn các b/