Chào mn! hôm nay mình restore servicebook của Dâu Đen cho bb 9650 sau đó máy hiện màn hình này, mình đang dùng Gmobile nên không có dịch vụ nào cho BB cả vậy mình phải làm thế nào?