Tên: CreepyPasta
Dung lượng:673kb
Hỗ trợ: BB os 5.0 or higher - PlayBook
Item Description:Here you can find the scariest stories ever. Are they true? It is up to you to decide. Content updated very often.
Hẳn là các bác đều biết đến creepypasta nhở? app này đơn giản chỉ để đọc thể loại truyện này :-ss .Điều đáng buồn là app này phải trả phí: $0.99 và hỗ trợ OS 5.0+ :-<
Một vài hình ảnh:
Trên Playbook


Đownload