bác nào có bản rom tối ưu của bác ZZ cho e xin với. không dẫn link cho e xin> e mò mãi mà không thấy ???