Vì quá yêu bb, và quá đam mê nó nên em đã cưới thêm 1 em 7290.
Và cũng đã tìm khắp google mà link đều die cả. Nên post bài này để xin xin bản rom tối ưu hoá ổn định nhất nhanh nhất và pin trâu nhất cho nó. Cảm ơn anh em