Nhờ các bác giúp vợ em với. Sau khi up rom bị lỗi 602 đã thử các bản 7.0 và 7.1 vẫn bị tình trạng như vậy măc dù wipe các kiểu bằng Jl-cmder, BBSK.