Tình hình là máy mình có tình trạng đó, 97 os 6.0.0.749.
Nghe nhạc = mobiola Xplayer hay Bamboo Player đều bị, nhận hay gửi tin viber đều bị.
Có ai biết tại sao k?

[ Posted by Mobile Device ]

[ Posted by Mobile Device ] <br /><br />--- Added at 12/02/2013, 20:53 ---<br /><br />Dùng ct mặc định của máy.để nghe nhạc thì k sao hết.