Notification của fb trong Hub khi mình bấm visit group ở dưới nó tự mở qua app fb nhưng lại báo là no Internet connection. Trường hợp này fix sao đây mọi người?

[ Posted by Mobile Device ]

Update: post bthg bấm View Post vẫn load, còn trong group mà group set là Secret hay Closed thì nó báo là No Internet Connection, lạ nhỉ :|